เครื่องลอกผิวลวด

เครื่องลอกผิวลวด

ใช้ควบคู่กับเครื่องรีดลวดเพื่อลอกผิวลวด

วัตถุดิบให้สะอาดก่อนเข้าเครื่องรีดลวดมี

ฮีทเตอร์อบลวด เพื่ออบวัตถุดิบที่เปียกน้ำ

ก่อนเข้าเครื่อง

 

ตารางข้อมูลจำเพาะเครื่องลอกผิวลวด

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,849