ตะปูตอกไม้ ตราดาวเดือน (Nails)

     ผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แข็งแรง ลำตัวไม่โค้งงอ หัวตรงได้ศูนย์กลาง ปลายแหลมไม่มีครีบ 

ตะปูทำมาจากการนำวัตถุดิบที่ผ่านการรีดเย็นแล้วมาเข้าเครื่องตีเป็นตัวตะปู เหมาะสำหรับตอกไม้ และทำแบบสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

 

ตารางขนาดตะปู

 

หมายเหตุ:  จากขนาดในตาราง เช่น 3 X 10 ตัวเลขแถวหน้าแสดงถึงความยาวของตะปู ( หน่วยเป็นนิ้ว ) เช่น 3 นิ้ว ตัวเลขแถวหลังแสดงถึงเบอร์ลวดที่นำมาผลิต เช่น ลวด # 10

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 104,350