ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (WIRE MESH)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืนด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงสูง ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2 - 3 เมตร และยาว 25 , 50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กแทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

 

คุณสมบัติ : จุดเชื่อมแข็งแรงไม่หลุด เส้นลวดสม่ำเสมออยู่ในมาตรฐาน แผงไม่บิดงอ ขนาดม้วนเล็กสามารถขนส่งได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น

 

ขนาดสินค้า : ความกว้างที่มีจำหน่ายคือ 2 เมตร , 2.5 เมตร , 3 เมตร  ความยาวมาตรฐาน 25 ม. และ 50 ม. ต่อม้วน

 

 

ขนาดของไวร์เมชที่ทางบริษัทมีจำหน่าย มีขนาดตามตารางนี้

  ตาห่าง  
ขนาดลวด  20 x 20 25 x 25 30 x 30
2.80 มม. / / /
3.00 มม. / / /
3.20 มม. / / /
3.40 มม. / / /
3.60 มม. / / /
3.80 มม. / / /
4.00 มม. / / /
6.00 มม. / / /

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,487