ลวดหนามหีบเพลง ลวดหนามทหาร (Razor Wire)

 

ขนาดสินค้า : ลวดหนามหีบเพลง BTO - 22 (ขนาดลวด 2.50 มม.)

ความยาวใบมีด 22 มม. +/- 1 มม.

ความสูงใบมีดรวม 2 ด้าน 15 +/- 1 มม.

ระยะห่างระหว่างใบมีด 34 +/- 1 มม.

 

การใช้งาน : เหมาะสำหรับนำมากั้นอาณาเขตแบบชั่วคราว ล้อมรั้ว หรือใช้วางบนพื้นเพื่อกันแนวอาณาเขต เป็นต้น

 

ตารางแสดงขนาดสินค้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 102,501