ลวดหนามหีบเพลง (ลวดหนามทหาร)

ลวดหนามหีบเพลง ลวดหนามทหาร (Razor Wire)

 

การใช้งาน : เหมาะสำหรับนำมากั้นอาณาเขตแบบชั่วคราว ล้อมรั้ว เป็นต้น

 

ตารางแสดงขนาดสินค้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 86,817