เครื่องทอตาข่าย

เครื่องทอตาข่าย (Chain Link Fence Machine) เครื่องทำตาข่ายทออัตโนมัติ (ตาข่ายข้าวหลามตัด) เป็นเครื่องทำตาข่ายทอควบคุมด้วยระบบ PLC อัตโนมัติ สามารถทำขนาดของช่องได้ตั้งแต่ 1 นิ้ว - 2 นิ้ว สามารถผลิตความกว้างได้ตั้งแต่ <1 เมตร - 2 เมตร หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องและความต้องการของลูกค้า 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 91,851